Vinjerock 2019: Ølsmaking

Arrangementsinformasjon

Fleire ulike typar øl har funne vegen til Eidsbugarden, og uansett om du er ein dreven ølsmakar eller fersk i faget så vil smakinga gjere deg langt betre rusta til å velje ein øl etter din smak neste gong.

Det er avgrensa med plassar, så her er det fyrstemann til mølla som gjeld. 

TIDSPUNKT

Fredag
13.30-14.30: Kinn
15.00-16.00: Små Vesen
16.30-17.30: Vinje Bryggeri

Lørdag:
12.00-13.00: Små Vesen
13.30-14.30: Kinn
15.00-16.00: Vinje Bryggeri

SMÅ VESEN
Små Vesen er eit lokalt bryggeri fra Aurdal i Valdres. Her brygges øl med hjartet og med vekt på godt handtverk, lagspel med dei underjordiske og inspirasjon henta fra gamal folketru Du får helse på ivrige lokale bryggarar som tek deg med  på ei smaksreise gjennom Valdres.

VINJE BRYGGERI
Aasmund Olavsson Vinje vaks opp på gården Plassen i Vinje i Telemark. Frå samme fjellkommune kjem Vinje Bryggeri, eit spanande nytt bryggeri som brukar kjende, tradisjonelle og lokale råvarer når dei utviklar sine eigne øloppskrifter.

Vinje Bryggeri inviterer deg med på ei spanande reise i smak og lokale historiar.

KINN
Kinn bryggeri stiller igjen opp og ynskjer deg velkommen til ølsmaking på årets festival.

Om du også har ein lidenskap for gode smakar og godt øl, eller berre er nysgjerrig og har lyst å læra meir, er dette ein ypparleg moglegheit medan du nyter dagane på Vinjerock.

Bli med på ein spanande smaking der du blir betre kjend med Kinn sin handverksøl i engelsk og belgisk stil.

vinjerock
eidsbugarden
vinje
rock
jotunheimen
valdres
øl
cider
kinn
småvesen
kinnbryggeri
vinjebryggeri

Restriksjoner

Alle påmeldingar til turar og kurs er bindande, og påmeldingsavgift blir ikkje refundert ved avmelding på noko tidspunkt. Deltakeravgifta blir derimot fullt refundert ved avlysning frå arrangørens side, uansett årsak, så lenge det ikkje er å rekne som force majeure.

Det er mogleg å overdra ei påmelding til ein annan person innan 10. juli 2017, men då må du samstundes varsle oss om dette på e-post (stig.oystein@vinjerock.no) og oppgje namnet på den som skal nytte seg av billetten.

Bussbillettar, turar, kurs og Lavvotell kan kun tingast og nyttast av personar med gyldig festivalpass til Vinjerock.

Alle turar og kurs på Vinjerock er gradert i henhald til nasjonal standard. Set deg grundig inn i dei ulike graderingane før du melder deg på turar.

Gradering av turar og kurs:
Grøn: Koseturar i nærleik av festivalen. Korkje form eller utstyr treng vera på topp. Også kursa er stort sett gradert som grøne, då dei er lagt opp som nybyrjarkurs (sjølv om aktiviteten i seg sjølv kan vera noko krevjande).

Blå: Lengre fjellturar med utgangspunkt frå Eidsbugarden. Krev lite anna enn at du er innstilt på fjelltur og at du har med deg fjellstøvlar, turklede samt mat og drikke.

Raud: Formen bør vera grei. Du må veta at du taklar høgder og at du klarar å bevegje deg i bratt terreng både oppover og nedover. Brevandring kan vera ein del av turen.

Svart: Krevjande tur der det er bruk for både tau og sæle. Det kan òg berre vera enkel klyving og luftig rappell. Formen bør vera god. Det same gjeld knea.